1949
Lanovka Dolní Rychnov - Citice - Kynšperk
Napínací stožár lanovky D. Rychnov-Citice-Kynšperk
Archiv fotografií Jindřicha Svatoše
Archiv fotografií Jindřicha Svatoše
Pohled na obec Tisová
Pohled na silnici Citice - Hlavno
Archiv fotografií Jindřicha Svatoše
Archiv fotografií Jindřicha Svatoše
Trafika u statku č.p. 2 naproti dnešnímu OÚ
Pohled na náves od železniční trati
Rodinný archiv fotografií Anny Poláčkové
Rodinný archiv fotografií Anny Poláčkové
Dětský den
Rodinný archiv fotografií Jany Veverkové