1982
Drtírna Lidice
Nová silnice na Bukovany
Podnikový archiv SUAS - foto František Smola
Podnikový archiv SUAS - foto František Smola
Pozůstatek staré silnice z Bukovan do Citic
Stará silnice Bukovany - Citice
Podnikový archiv SUAS - foto František Smola
Podnikový archiv SUAS - foto František Smola
Výsypka Dvory, nová silnice Bukovany - Citice
Stará silnice Citice - Bukovany
Podnikový archiv SUAS - foto František Smola
Podnikový archiv SUAS - foto František Smola
Zásobník dolu Lidice
3. třída základní školy v družině
Podnikový archiv SUAS - foto František Smola
Rodinný archiv Radky Gajičové (Těšinské)
Citická mateřská školka
Základní škola - 3. třída
Rodinný archiv Jitky Kohoutové
Rodinný archiv Radky Gajičové (Těšinské)