2009
Likvidace důlního náspu
Bývalý důlní násep je odstraněn
Foto Viktor Marek
Foto Viktor Marek
Vítání občánků
Pohled z Lince na Sokolov
Foto Jana Třísková
Foto Viktor Marek
Velký rej čarodějnic ve školce
Dětský den v Citicích
Foto Jan Balický
Foto Viktor Marek
Mateřská školka - pasování na školáky
Sokol Citice - postup do krajského přeboru
Foto Viktor Marek
Foto Viktor Marek
Citický jarmark
Vítání občánků
Foto Viktor Marek
Foto Viktor Marek
Mikulášská besídka v Citicích
Mikulášská besídka v Hlavně
Foto Viktor Marek
Foto Viktor Marek