Z dochovaných kronik, záznamů a fotografií zpracovala Irena Pomahačová a Viktor Marek
Historie Citic
První historické zmínky z druhé poloviny 14. století (nejstarší 1360 až 1379: Czyticz) a z 15. století vypovídají o tom,
že Citice patřily do lenních okruhů vysoké říšské šlechty z Horní Falce, lantkrabí z Leuchtenbergu a šlechtického rodu
Nothaftů, který se významně podílel na německé kolonizaci zdejšího území. Ale od začátku a bude to dlouhé vyprávění.
                           
Pomník hornické stávky:

Postaven ve 20. letech 20. století na náměstí v Citicích. Pomník hornické stávky je památníkem dělnických
bojů z 90. let 19. století. Jedná se o monumentální kamenické dílo. Na dlážděném podstavci je vybudována
v zadní části zeď z opracovaných pískovcových kvádrů. Ve středu zdi je v kameni vytesán reliéf
názorňující ústí zřícené štoly dolu s výdřevou, u něhož po pravé straně sedí horník, pískovcová socha
v životní velikosti. Pravou rukou podepírá hlavu, v levé drží důlní kahanec. Nad výdřevou štoly  pokračuje
monument jako nepravidelně tesaný balvan, zakončený reliéfním znakem, pod nímž je nápisová deska
s textem: Na paměť citické stávky květen 1894
Pomník padlým v Citicích

Postaven v roce 1959 a umístěn na náměstíčku obce. Pomník je zhotoven z  hrubě opracované žuly.
Na přední straně pomníčku je umístěna černá mramorová deska s nápisem: Památce padlých dvou
světových válek a obětí nacismu a fašismu 1938 - 1945.
Pomník padlým v 1. světové válce v Hlavně

Postaven v roce 1918. Pomník je zhotoven z kvádru lomového kamene. Na pomníku je připevněna
kovová deska se znakem německého kříže. Nápis je proveden  švabachem.
Volně přeloženo: 1914 - 1918, obětem světové  války z "Globenu" (Hlavna),  následuje deset jmen obětí,
odpočívejte v pokoji, domovská obec. 27. ledna 2008 byl pomník přemístěn na náves pod památné lípy.
Kostel Povýšení sv. Kříže

Postaven v roce 1930 a v říjnu téhož roku při něm zřízena filiálka sokolovské římskokatolické fary.
22. září 2004 převzalo kostel občanské sdruženi Zapomenuté světlo a toto sdružení 25. září 2004
zahájilo generální opravu celé stavby.

Pojďme se podívat.
Historie do roku 1938     Historie 1939 - 2000     Historie 2001 - 2010     Historie 2011 - ...     Archiválie     Proměny obce     Historické mapy