Návštěvní kniha - diskusní fórum
Nový příspěvek
Jméno:
Email:
Vzkaz:
Kontrola:  Zapište číslicí výsledek třikrát 7
                Příspěvky: 1-10 z 600   Nejnovější | Předchozí | Další | Nejstarší

JOSEF SHANEL   starosta/citice.cz   
12.01.2018 10:20:06
Dobrý den, koncem roku 2017 a začátek letošního roku jsme měli problém s odesíláním mailů na diskusní forum.Tento text je tedy zkušební,zdali nám opět tato služba funguje. S pozdravem starosta J.Sháněl
Petra   Petra2.k/seznam.cz   
19.12.2017 23:05:09
Dobrý den mohu se zeptat proc už druhý večer nejde verejne osvětlení v linci dekuji
Honza   handa/seznam.cz   
06.09.2017 13:40:58
Nejdřív musíte starostu naštvat,a pak jde vše,myslím tím pachové odpuzovače na divočáky.Moc děkujeme starostovi,jen jestli budou něco platný a hlavně jestli je někdo nezničí nebo neukradne.
Karla Kohoutová   skolicka/citice.cz   
03.09.2017 21:57:33
Dobrý den, objednejte své děti na Stezku skřítka Berty, která proběhne 16. září v Citicích (start u hřbitova), informace viz. plakát na těchto stránkách sekce Aktuálně. Počet dětí je omezen. Těšíme se a přejeme hezký den
JOSEF SHANEL   starosta/citice.cz   
29.08.2017 12:03:32
Vážení spoluobčané, upozorňuji Vás na to,že kolem panelových domů byly nainstalovány pachové odpuzovače proti divokým prasatům.Žádáme Vás neodstraňujte a neničte je a ponechte je na svých místech. Zároveň důrazně upozorňujeme na zákaz krmení těchto divočáků,neboť toto je pro ně největší lákadlo. Děkuji za pochopení a přeji hezký den.
JOSEF SHANEL   starosta/citice.cz   
14.08.2017 09:16:45
Dobrý den, o nařízení vlády samozřejmě vím a na jeho základě jsem opětovně žádal odbor životního prostředí o povolení k odstřelu v intraviálu obce Citice, konkrétně u panelových domů,ale opět naše žádost byla zamítnuta.Hlavní problém je v tom,že okolní honební pozemky jsou v majetku Sokolovské uhelné,a ta se k celé záležitosti s prasaty staví záporně. Pokud není možnost odstřelu,budu ve spolupráci s mysliveckým svazem iniciovat odchyt do pastí,pokud to bude v zastavěném území možné. Mohu Vás ujistit,že tento problém s prasaty mají téměř všechny obce v ČR a marně hledají metodu jak na divočáky. To,že vyjde nařízení veteriny ještě neznamená ,že se toto nařízení bude okamžitě realizovat,vše se bohužel řídí nějakými zákony a předpisy a ty se musí respektovat,takže takové laciné řeči o nic nedělání jsou výmysly,na které nebudu reagovat. S pozdravem starosta J.Sháněl
Viktor Marek   viktor/ekofi.cz   
11.08.2017 15:15:51
Pokud vím, honební pozemky spadají pod Sokolovskou uhelnou, tudíž Sokolovská uhelná je povinna se řídit nařízením Státní veterinární správy SVS/2017/084885-G
Obec nemá žádnou svojí honitbu, a jak psal starosta, několikrát Sokolovskou uhelnou na situaci s divokými prasaty upozornil.
Je zbytečné používat silná slova a pokud si někdo myslí, že obec nic nedělá, obraťe se přímo na Státní veterinární správu (Krajská veterinární správa SVS pro Karlovarský kraj, telefon 353 449 026)
honza   handa/seznam.cz   
11.08.2017 14:27:02
Nevím čemu se pořád divíte,starosta chce doklepat svoje volební období a potom potopa a nebo bude pokračovat v roli mrtvého brouka,který si nechce dělat zle mezi občany.Tak,že budou i obecní volby,pak se občané Citic ukažte,komu dáte hlas.Zdravím Honza
Kollárová   vladiska/seznam.cz   
09.08.2017 22:22:16
Popravdě jsem ani nic jiného nečekala, tady se prostě nic dít nebude, dokud někomu neroztrhají psa, nebo se někomu něco nestane. Jako vždy než by se něco řešilo preventivně, tak se čeká, než se stane malér. V pohodě, já jezdím z práce večer, tak budu zase sedět hodinu v autě než laskavě odejdou od vchodu a já budu moct jít domů a pak si to může ještě opět natočit televize. Samozřejmě jsem neočekávala, že tady bude někdo sedět na schodech a střílet mezi paneláky. Oproti loňsku jich je tady víc, tak kdyby proběhla aspoň snaha o plašiče a odpuzovače, ale jde vidět, že zřejmě v panelákách nebydlí nikdo důležitý, aby se to nějakým způsobem řešilo.
Černák Josef   pepinocerny/seznam.cz   
09.08.2017 21:19:14
Pro starostu a všechny spoluobčany.

Č. j. SVS/2017/084885-G NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy ? afrického moru prasat na území České republiky Čl. 1 Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití i následujících způsobů lovu a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů, b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků, c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby, d) z mysliveckých a jiných zařízení, e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J, f) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně. Toto ustanovení se nevztahuje na zamořenou oblast stanovenou mimořádným veterinárním opatřením vydaným krajskou veterinární správou státní veterinární správy (dále jen ?krajská veterinární správa?) v souvislosti s výskytem afrického moru prasat. Čl. 2 Všem chovatelům prasat se zakazuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009 a vyhláškou č. 299/2003 Sb. krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady. str. 2 z 2 Čl. 3 Všem provozovatelům podniků nebo závodů, ve kterých se zachází s vedlejšími živočišnými produkty určenými k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě, které pocházejí z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, se nařizuje a) oznámit místně příslušné krajské veterinární správě nejpozději v den příchodu zásilky vyjmenovaných vedlejších živočišných produktů druh a množství těchto vedlejších živočišných produktů, b) předávat odpady vzniklé při zacházení s vyjmenovanými vedlejšími živočišnými produkty osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Čl. 4 Fyzické nebo právnické osoby, které dovezou těla ulovené zvěře, části těl ulovené zvěře nebo vedlejší živočišné produkty určené k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, jsou povinny oznámit nejpozději v den příchodu vyjmenovaných živočišných produktů druh a množství těchto živočišných produktů místně příslušné krajské veterinární správě. Čl. 5 Sankce Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. Čl. 6 Společná a závěrečná ustanovení Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy. V Praze dne 13.07.2017 MVDr. Zbyněk Semerád ústřední ředitel podepsáno elektronicky Obdrží: Ministerstvo zemědělství ČR a všechny krajské úřady ČR