Procházka pohádkovou říší  13. června 2009
Akci podpořil Obecní úřad, Západočeské divadlo v Chebu, půjčovna kostýmů - L. Mikačová Sokolov, Karlovarský kraj,
ČEZ a.s. - Elektrárna Tisová, Fornica Graphics s.r.o. Poděkování  patří všem pohádkovým postavám, organizátorům akce
a všem těm, kteří tuto akci zajišťovali. Pohádkovou trasu prošlo 175 dětí a určitě na toto kouzelné odpoledne jen tak nezapomenou.
Pohádkové postavy.
Jeníček a Mařenka (Jitka Brožová, Daniel Baborovský)
Děti si u perníkové chaloupky sami nazdobily perníčky, které si odnesly pro posilnění na dlouhou pohádkovou cestu.
Kocour v botách (Alena Havelcová)
Děti měly mohutným foukáním přemístit trychtýř na druhou stranu provázku.
Křemílek a Vochomůrka (Anetka Stupková, Martina Matějková ml.)
Toto stanoviště bylo ryze sportovní, děti zde přeskakovaly, dělaly kotrmelce, běžely slalom
Ježibaby (Jitka Králíková, Radka Chvojsíková)
Děti s jedubabama čarovaly a pokud byly šikovné, tak vyčarovaly nějaký obrázek.
Paloučkové víly (Aneta Králová, Lucka Červenková, Jitka Nováková)
Malé děti s vílami hledaly správné domečky pro vybraná zvířátka a větší děti vymýšlely slova na vybraná písmenka.
Draci (Anna Telínová, Renata Volfíková)
Děti bojovaly s nestvůrami - zavěšenými balónky.
Včelky (Jana Třísková, Veronika Třísková) - včeličky ukázaly dětem jak sbírají z květinek pyl.
Čerti  (Karla Kohoutová, Jarmila Urbánková - čerti si vařili polévku, ale neměli dřevo na přiložení, s čímž jim děti zdárně pomáhaly.
Vodníci (Martina Galiszová, Lenka Jůzková) - děti pomohly posbírat zaběhnuté pulečky a vrátit je zpět do rybníčků.
Královny (Soňa Pittermannová, Jana Pittermannová) u královen se děti učily vyšívat.
Karkulka a vlk (Jana Nováková, ?) - děti malovaly obrázky na tabuli, větší s šátkem přes oči.
Liška a lišák (Lada Michlová, Zdeňka Fraňková) - liška s lišákem si postěžovali na nepořádné děti a snažili se je naučit pořádku.
Rumcajc s Mankou (Martina Machová, Petra Pittermanová)
Rumcajs potřeboval pomoci se zatloukáním hřebíků a Manka přihlížela, zda to děti dělají dobře.
Start na stezku zajišťovaly: Ivana Pittermanová, Monika Lebedová, na bezpečnost účastníků na silnici dohlíželi: Zdeněk Kalina,
pan Štich, organizace a realizace celé akce: Karla Kohoutová, Martina Galiszová, velká pomoc při realizace akce: Marie Kohoutová,
Lada Michlová, Zdeněk Kopička