Procházka pohádkovou říší  18. června 2011
Akci podpořil Obecní úřad, Západočeské divadlo v Chebu, půjčovna kostýmů - L. Mikačová Sokolov, ČEZ a.s. - Elektrárna Tisová,
Fornica Graphics s.r.o. Poděkování  patří všem pohádkovým postavám, organizátorům akce a všem těm, kteří tuto akci zajišťovali.
Pohádkovou trasu prošlo 125 dětí.
Pohádkové postavy.
postavy_2011_13 postavy_2011_14