Procházka pohádkovou říší  1. září 2012
Akci podpořil Obecní úřad, Západočeské divadlo v Chebu, ČEZ a.s. - Elektrárna Tisová, Fornica Graphics s.r.o.
Poděkování  patří všem pohádkovým postavám, organizátorům akce a všem těm, kteří tuto akci zajišťovali.
Pohádkovou trasu prošlo 129 dětí.
Pohádkové postavy.