Procházka pohádkovou říší  23. června 2013
Akci podpořil Obecní úřad, Západočeské divadlo v Chebu, ČEZ a.s. - Elektrárna Tisová.
Poděkování  patří všem pohádkovým postavám, organizátorům akce a všem těm, kteří tuto akci zajišťovali.
Pohádkovou trasu prošlo 165 dětí.
Pohádkové postavy.