Procházka pohádkovou říší 28. června 2014
Akci podpořil Obecní úřad, Západočeské divadlo v Chebu, ČEZ a.s., Softart s.r.o.
Poděkování  patří všem pohádkovým postavám, organizátorům akce a všem těm, kteří tuto akci zajišťovali.
Pohádkovou trasu prošlo 232 dětí.