Stezka skřítka Berty  23. září 2006
Podzimní sluníčko vylákalo skřítky z jejich domečků, a tak se s nimi mohly setkat i děti. Čekání na startu jim zkrátily hry, vyprávění pohádek
a malování na silnici. Děti se zapsaly do skřítkovského seznamu a vyrazily na Stezku skřítka Berty. Cestou potkaly hned osm skřítků.

U šiškových skřítků  házely děti šišky do nůše a některé větší skřítkům slíbily, že se v zimě postarají o lesní zvířátka.
Houboví skřítci  učili děti poznávat některé houby a naučili je, které houby se nesmí jíst a prosili je, aby do hub nekopaly.
U skřítků atletů  musely děti ukázat, jak jsou zdatné. Za sportovní výkon dostaly medaili.
Skřítci Žaloudek a Doubek  děti učili poznávat stromy podle listů nebo šišek.
U kytičkových skřítků  děti poznávaly několik rostlin. Kopřivu dvoudomou poznal skoro každý, ale vratič obecný byl i pro rodiče tvrdým oříškem.
Skřítci zemědělci  přijeli na traktůrku a potřebovali od dětí pomoci odvozit písek nebo hrabičkami pohladit trávu.
Poštovní skřítci  čekali na děti před Poštou skřítka Berty. Děti u nich razítkovaly nebo psaly psaníčka.
Na konci stezky  čekal na děti sám skřítek Berta. Předal dětem odměny za jejich snažení, popovídal si s nimi a vyslal je přes kouzelnou bránu
                            do našeho normálního světa.
Děkujeme skřítci, že jsme s vámi mohli jedno odpoledne být a těšíme se na příští kouzelný podzimní den.
Děkuji všem učinkujícím:

Na startu pomáhali: Jana Třísková, Standa Tříska, Zdeňka Kašparová, Irena Pomahačová, Libuše Nováková

Chtěla bych poděkovat elektrárně Tisová za dodání odměn, Radkovi Hoškovi za dodání hrnků, firmě Sametex, Marii Kohoutové, Janě Kittlerové
za dodání látek, Martině. Galiszové, Janě Hoškové, Ivetě Šejbové, Jitce Kohoutové, Veronice Haselbauerové, Jolaně Důnovské, Věře Krassové
a Vladimíru Kohoutovi mladšímu za pomoc při realizaci akce.
Největší dík patří mé trpělivé rodině, která pomohla „na všech frontách“ - Marii Kohoutové a Vladimíru Kohoutovi st.

Těším se na všechny někdy příště.
Karla Kubínková a občanské sdružení Kolibřík
Šiškoví skřítci  Jana Doubková, Stanislav Studenič
Houboví skřítci  Jirka Jůzek, Šárka Vrbeníková
Skřítci atleti  Martin Záliš, a jeho neteř
Stromoví skřítci  Eva Vojáčková, Andrea Doležalová
Kytkoví skřítci  Eva Šulcová, Zdenka Petričáková
Skřítci zemědělci  Alena Havelcová, Jitka Nováková
Poštovní skřítci  Petra Hradecká, Aneta Králová
Skřítek Berta  Jan Stockner
Bertův pomocník  Lenka Šimková