Stezka skřítka Berty  14. října 2007
Letos nás opět navštívil skřítek Berta se svými kamarády. Na děti čekalo celkem 16 skřítků. První stanoviště obsadili kytičkoví skřítci. Ti pomohli
dětem vyrobit květinku a tu si děti odnesly domů. Na dalším stanovišti děti poznávaly houby u houbových skřítků a menší děti si jedlé houby sbíraly
do košíčku. Z dálky už na děti halekali skřítci atleti, kteří s dětmi proběhli sportovní trasu a na konci jim pověsily na krk medaile za sportovní výkon.
U poštovních skřítků větší děti napsaly psaníčko pro skřítka Bertu a menší děti si alespoň zarazítkovaly. Šiškoví skřítci nachystali dětem soutěž
v házení šišek na cíl. Stromoví skřítci nechali děti poznávat stromy podle listů a menší děti jim pomohly přebrat kaštany, žaludy a šípky.
Skřítci zemědělci toho měli na práci moc a moc a tak jim děti pomohly shrabat listí a uklidit ho na jednu velikou hromadu.
Na konci trasy na děti čekal skřítek Berta se svým pomocníkem. Berta si s dětmi popovídal a za jejich absolvování skřítkovské trasy jim věnoval
odměnu a vypustil je do „normálního“ světa.

Tak snad se nám příští rok skřítci v podzimním čase opět vrátí.

Děkujeme všem dětem, které za skřítky přišly a děkujeme všem dospělým, že jejich ratolesti přivezli.

Děkujeme všem účinkujícím, mají veliký podíl na úspěchu akce! Jmenovitě:
Na startu
Martin Trnka
Ivana Pittermanová
Poštovní skřítci
Markéta Stupková
Kamila Kopecká
Kytičkoví skřítci
Jana Doležalová
Gábina Hošková
Šiškoví skřítci
Andrea Doležalová
Jarmila Urbánková
Houboví skřítci
Blanka Hromadová
Eliška Hromadová
Stromoví skřítci
Jitka Nováková
Petra Urbánková
Skřítci atleti
Jan Banset
Lucka Bansetová
Skřítci zemědělci
Irena Pospíšilová
Petr Pospíšil
Skřítek Berta s pomocníkem
Lukáš Novák
Aneta Stupková
Největší poděkování patří realizačnímu týmu akce:  MartinaGalizsová  Karla Kohoutová

Akce proběhla za přispění Obce Citice, elektrárny Tisové,  firmy Fornica Graphics a TJ Sokolu Citice.