Stezka skřítka Berty  26. září 2009
Akci finančně podpořil Obecní úřad Citice, Elektrárna Tisová, ČEZ a Fornica Graphics.
berta_postavy_2009_08