Stezka skřítka Berty  9. října 2010
Akce se v krásném podzimním dni vydařila a stezku prošlo 122 dětí.