Stezka skřítka Berty  28. září 2013
Akci podpořily: Elektrárna Tisová, ČEZ,  Recys-Mach s.r.o a Obecní úřad Citice.
Bylo nádherné podzimní odpoledne a stezku prošlo 95 dětí.