Stezka skřítka Berty 27. září 2014

Stezku skřítka Berty prošlo za nádherného slunečného podzimního dne 78 dětí.

Skřítci se i tento rok objevili na známém místě. Jako první přivítali děti na trase jahodoví skřítci. Děti u nich museli jahodou trefit jahodu. Cesta pokračovala ke skřítkům zemědělcům, kteří mají na podzim hromadu práce se sklízením a údržbou všech zahrad. Děti si u nich vyzkoušely sázení, sklízení, loupání i krájení zeleniny. Sportovní skřítek prověřil fyzickou kondici a hlavně rovnováhu dětí, letos si pro ně připravil balanční slackline, po kterém děti musely přejít. Šiškovým skřítkům děti pomohly hledat vzácné zlaté šišky a vyzkoušely si házení šiškou na cíl. Houboví skřítci učili děti poznávat jedlé a nejedlé houby a prozkoušeli také paměť dětí. Květinoví skřítci chtěli po dětech roztřídit kytičky podle období jejich květu, menší děti poznávaly barvy i samotné květiny. Stromoví skřítci potřebovali od dětí pomoci malovat listí do podzimních barev, otrhat opadavý modřín, vyčistit místo pro padající listí a jehličí. Pošťáčtí skřítci poslali po dětech dopis skřítkovi Bertovi od zvířátek pomalu se ukládajících ke spánku. Děti dopis vkládaly do obálek, vytvořily si papírovou pošťáckou čepici a s dopisem dorazily k samotnému skřítkovi Bertovi. Berta jim za jejich pomoc a snahu daroval sladkou odměnu.

Skřítci byli opravdu nadšeni pomocí všech dětí a tak uvidíme, zda se příští rok za námi – lidmi – přijdou zase podívat. Přeci jen mají na podzim spousty práce.

Účinkující

Skřítek Jahoda - Lucie Lexová, Helena Kronhöferová
Skřítek Zemědělec - Soňa Pittermannová, Sonička Škardová
Sportovní skřítek - Daniel Baborovský, Jakub Špán
Šiškový skřítek - Luboš Faitl, Karel Polanka
Houbový skřítek - Martina Baborovská, Lenka Šimková
Kytičkový skřítek - Radka Gajičová, Alena Monhartová
Stromový skřítek - Jitka Kohoutová, Karla Kohoutová
Skřítek Pošťák - Šárka Némethová, Veronika Kristiánová
Skřítek Berta - Jarmila Fiřtová, pomocník - Petra Pittermanová

Start obstaraly Monika Lebedová a Ivana Pittermanová.

Celou akci zorganizovaly Jitka Kohoutová, Karla Kohoutová a Martina Baborovská.

Velké díky patří všem účinkujícím (všichni účinkují bez nároku na jakoukoliv odměnu), obci Citice za finanční podporu, prosekání trasy a převozu těžších věcí a také našim rodinám, které nás podporují a pomáhají při vymýšlení, vytváření a organizování akcí.

Ještě bych se ráda vrátila k účinkujícím. Všichni dávají všanc svůj čas, elán i náklady na cestu zcela zdarma. Tento fakt musím několikrát zdůraznit. Prostě jdou a jedno odpoledne věnují cizím dětem jen tak, pouze pro dobrý pocit. A za to je potřeba je obdivovat a uznávat.

DĚKUJEME!