Všem sponzorům děkujeme za věcné i finanční dary poskytnuté v roce 2013
  Obec Citice - provozní náklady
37.821,-Kč
  Obec Citice - finanční dar
25.000,-Kč
  Recys - Mach, s.r.o. finanční dar
10.000,-Kč