Karlovarský kraj Živý kraj
Obec Citice obdržela dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 34 551 Kč na pořízení
informačních technologií do ordinace praktického lékaře.

Ordinační hodiny MUDr. Věra Blechová - čtvrtek 8.00 - 14.00, tel.: 352 624 694 - informace.

Klub důchodců je otevřen na Obecním úřadě v Citicích každou středu od 12.00 do 14.00.

Vítání občánků - informace, přihláška

SMS InfoKanál - Informovaný souhlas

Příspěvek prvňáčkům na učební pomůcky ve výši 1000 Kč

Dle nařízení (EU) 2016/679 GDPR bude od 25.5.2018 funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obec Citice a Mateřskou školu Citice, příspěvkovou organizaci vykonávat JUDr. Karel Soural, telefon: 737 740 934, e-mal: judr.soural@centrum.cz.

Na akci „Den dětí Citice“, která se konala dne 3.6.2018 byla zapůjčena vzduchovka od KVZ Karlovy Vary. Akce se zúčastnilo 180 dětí.

ROZHODNUTÍ hejtmanky Karlovarského kraje o vyhlášení období zbýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Pravidelné odečty elektroměrů na vašich odběrných místech budou probíhat 10.08. - 23.08.2018.

30.06.2018
Fotogalerie - Rozlučka s fotbalovou sezónou 2017/2018
02.07.2018
Zápis č. 4/2018 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 20.06.2018
Územní plán obce Citice - výkresy, vyhlášky, infrastruktura, dokumentace
Geoportál - mapové podklady obce, nahlížení do katastru nemovitostí, historické mapy - nápověda
Zemětřesení - aktuální seismogram z měřicí stanice Nový Kostel a online seismické aktivity v Evropě
Český hydrometeorologický ústav - vodní stav Ohře v Citicích     Povodí Ohře - stavy a průtoky na vodních tocích
Kukátko - stavební úpravy, rekonstrukce, opravy a další informace o dění v obci
18.08.2018
od 15:00 Fotbal - TJ Sokol Citice - FK Nejdek - přímý přenos
01.09.2018
Kolibřík, z.s. pořádá akci pro děti Stezka skřítka Berty, start nutno objednat

ZpětZpět