Ordinační hodiny MUDr. Věra Blechová - čtvrtek 8.00 - 14.00, tel.: 352 624 694 - informace.

Školička pro nejmenší bude opět otevřena každé úterý od 10.00 do 12.00 - v době prázdnin (červenec, srpen) bude školička zavřena.
Přejeme všem krásné léto a těšíme se v září…

Klub důchodců je otevřen na Obecním úřadě v Citicích každou středu od 12.00 do 14.00 - v červenci a srpnu 2017 bude ZAVŘENO.

Příspěvek prvňáčkům pro rodiče dětí, které zahájí povinnou školní docházku ve šk. roce 2017/2018 a mají trvalý pobyt v obci Citice

Veřejně prospěšné práce - projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

Územní plán obce Citice - výkresy, vyhlášky, infrastruktura, dokumentace
Územní plán obce Citice - výkresy, vyhlášky, infrastruktura, dokumentace
Geoportál - mapové podklady obce, nahlížení do katastru nemovitostí, historické mapy - nápověda
Zemětřesení - aktuální seismogram z měřicí stanice Nový Kostel a online seismické aktivity v Evropě
Český hydrometeorologický ústav - vodní stav Ohře v Citicích     Povodí Ohře - stavy a průtoky na vodních tocích
Kukátko - stavební úpravy, rekonstrukce, opravy a další informace o dění v obci
21.08.2017
od 17:30 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
16.09.2017
pořádá spolek Kolibřík akci pro děti Stezka skřítka Berty
03.11.2017
Halloween
24.11.2017
Posezení při svíčkách
01.12.2017
Mikulášská besídka
24.12.2017
Zpívání pod vánočním stromem

ZpětZpět