Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

Projekt "Změna způsobu vytápění stávajícího bytového domu č.p. 177 a 178 v obci Citice je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je výměna stávajících individuálních zdrojů tepla na tuhá paliva v BD č.p. 177 a 178 v obci Citice za výrazně ekologičtější a energeticky úspornější centrální zdroje vytápění - kondenzačních plynových kotlů a nové otopné soustavy.

Změna způsobu vytápění 177 a 178 Citice.png

 

 

 

 

 

Dotace poskytnuté v roce 2021: 

Na akci "Oprava komunikace na pozemku p.č. 46/1 k.ú. Citice" byla poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 263.529,00 Kč. Celkové výdaje na projekt činily 518.573,00 Kč, částka využitá z poskytnuté dotace 259.286,00 Kč.

Děkujeme.

kv_kraj_logo.JPG zivy_kraj_logo.JPG  www.kr-karlovarsky.cz       www.zivykraj.cz

 

 

 

Dotace poskytnuté v roce 2021

Projekt "Revitalizace brownfieldu - areálu bývalé školy č.p. 34 v obci Citice" 

byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

mmr_cr_rgb.jpg

 

 

 

 

Projekt "Revitalizace veřejných prostranství v obci Citice" je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s..

Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s..

Děkujeme za podporu.

povinná publicita_PRV_grafický podklad.pdf

 

 

 Bez názvu.png

 

 

 

 

 

 

kv_kraj_logo.JPG zivy_kraj_logo.JPG  www.kr-karlovarsky.cz       www.zivykraj.cz