Drobečková navigace

Úvod > Spolky a služby > Sport > Historie sportu v obci

 

Historie sportu v obci

Už v době mezi dvěma světovými válkami se v Citicích dařilo sportu, protože v nejstarší dochované kronice obce je již někdy v roce 1920 zmiňovánovynášení smrtky německým tělovýchovným spolkem a v roce 1921 byla založena Dělnická tělovýchovná jednota s náčelníkem F. Stejskalem, kteráorganizovala cvičení v přírodě a v české škole (podle vzpomínek rodáků na setkání bývalých občanů v roce 1983). V zápise roku 1927 je mezidalšími 20 spolky různého zaměření zmiňován ještě dělnický sportovní a tělocvičný spolek. Měli i kde sportovat, podle zápisu v roce 1934 se konalasportovní slavnost na hřišti u řeky při příležitosti uctění památky padlých horníků - 40 let od Citické stávky.
A hned po druhé světové válce se v Citicích opět sportovalo. Vznikl zde oddíl kopané s názvem Baník Citice, který se ale po několika letechodchodem více hráčů rozpadl a navíc nebylo kde hrát. Dvakrát muselo hřiště ustoupit dolové činnosti a rozvodům vysokého napětíz Elektrárny Tisová.

V roce 1962 se začalo s budováním hřiště na kopanou u dolní školy a hřiště na odbíjenou u panelových domů. Obě hřiště byla dokončena v roce 1963, ale využita byla až v roce 1966, kdy byla za vedení Jaroslava Měřičky a za pomoci MNV založena nová tělovýchovná jednota nesoucí název Sokol Citice s prvními 50 členy. U jejího zrodu stáli V. Kuncl, J. Stibor, V. Finkous, Jaroslav Peš, Jan Huliak, V. Vágner, R. Kašpar a někteří další, kteří postupně přebírali odpovědnost za tělovýchovu v obci.

V následujících letech bylo rozšířeno a upraveno hřiště na kopanou a v domku čp. 117, který koupil MNV pro účely TJ, byly vybudovány sprchy a postupně kabiny, sklad, umývárny. členové TJ oddílu ani dále nezaháleli - vybudovali oplocení hřiště se vstupní branou, řádně jej odvodnili,vysázeli stromy v jeho blízkosti a upravili parkoviště.
V roce 1973 skončila sice činnost oddílu volejbalu, ale začaly se pořádat turnaje ve stolním tenise, TJ již měla celkem 135 členů z toho 57 mužů,8 žen, 17 dorostenců, 43 žáků a 8 žákyň. O dva roky později opět přibylo členů Jednoty - teď už 148 členů TJ. V roce 1976 vybudovali ochranné zábradlí kolem hřiště, dali do provozu rozhlasové zařízení, opravili hřiště na odbíjenou u panelových domů a převzali závazek na opravu školních dílen v roce 1980. A už v roce 1981 se podíleli na úpravách suterénních prostor ve spodní škole na šatny,opravách tělocvičny s příslušenstvím a také na zřízení klubovny v přízemí budovy - to vše pod vedením Jana Huliaka. Klubovna je k dispozici NV na pořádání schůzí, společenských akcí, voleb apod.

Další krátkou aktivitou bylo cvičení žen založené v roce 1982, tehdy měla TJ 143 členů a v čele stál pan Josef Körmöczi, kterého o rok později vystřídal pan Vladimír Částka. Podstatně delší trvání měl dětský turistický kroužek založený v tomtéž roce, který pracoval až do roku 1989,kdy se manželé Jurčovi odstěhovali do Bukovan.
Po sametové revoluci, kdy většina zájmových organizací skončila svoji činnost, TJ pokračovala a v té době měla 168 členů.Po odstoupení dlouholetého předsedy Jana Částky pro nemoc se stal novým předsedou Josef Körmöczi, aktivní hráč oddílu kopané mužů.

Dokonce se rozšiřovala činnost TJ - založen oddíl karate (neměl dlouhého trvání), v lednu 1996 oddíl boxu a kick-boxu s názvem Falcom Gym Citices předsedou Václavem Machem, v té době starostou obce. hned následující rok oddíl kick-boxu uspořádal turnaj s mezinárodní účastí.Za rok 1998 byli vyhlášeni nejlepší sportovci okresu, kde se umístili na 2. místě Michal Bilak (juniorský mistr ČR v boxu a mistr republiky v kick-boxu, 2. místo na ME v Istanbulu), na 6. místě Zdeněk Mach (mistr republiky, dvojnásobný vítěz mezinárodních turnajů, 9. na ME v Turecku),oba z oddílu Falcom Gym Citice. Ovšem tím také skončilo toto odvětví v Citicích a trénink se přesunul do Sokolova.

Po dlouhých letech plánování je konečně v roce 2000 hotový projekt na zatravnění stávajícího hřiště na kopanou a na podzim roku 2001 se začalo s pracemi. Do příchodu mrazů a sněhu se stihlo provést odvodnění poloviny.

Oddíl kopané mužů hned v prvním roce (1967) své nové existence dosáhl pěkného úspěchu - ve skupině III. třídy v rámci okresu se umístil na 2. místě. V roce 1972 již hráli ve II. třídě okresního přeboru a v roce 1973 skončili na 1. místě tabulky. Od roku 1972 tu již byly oddíly kopané dorostu a žáků, které vedou pan Peš a Částka a dosahovaly taktéž pěkných výsledků. hned v následujícím roce hráli dorostenci krajskou soutěž I. A třídy, žáci A okresní přebor a žáci B druhou skupinu okresního přeboru. I v dalších letech dosahovaly oddíly kopané dobrých výsledků. muži,kterým v roce 1974 jen o vlásek unikl postup do I. třídy se nenechali odradit a již v následujícím roce se stali přeborníkem II. třídy a jsou nováčkem I. B třídy v sezóně 1975/1976, kde si ovšem zpočátku nevedli příliš dobře. Teprve v letech 1979 - 1980 zaznamenali úspěch, sezónu končili na čele tabulky, ovšem už v roce 1982 opět sestoupili z I. B třídy zásluhou slabšího výkonu v jarní části soutěže i napadení rozhodčího neukázněným jedincem, výsledkem bylo odečtení 2 bodů po skončení soutěže.

Ovšem již v roce 1983 dokázali muži postoupit opět do vyšší soutěže, kde se udrželi až do roku 1989, kdy odešlo několik hráčů na vojnu apod.V těchto letech skončila i činnost oddílu kopané žáků a dorostenců pro stejný problém - nedostatek hráčů. Znovu byl založen oddíl kopané mužů B v roce 1997 a žáků v roce 1998, ale již za rok byl stejný problém - nedostatek hráčů a proto oddíl žáků ukončil svoji činnost po jarní části soutěže v letech 1998/1999. Stejně tak ukončilo svou činnost družstvo mužů B ve III. třídě okresního přeboru (také pro nedostatek hráčů), takže zůstalo pouze družstvo mužů, které hraje v okresním přeboru a drží se ve středu tabulky.

Závěrem je třeba podotknout, že tělovýchovná jednota se celá léta podílela na dění v obci pořádáním sportovních akcí - turnajů v kopané pro muže,dorostence i žáky (např. u příležitosti Citické stávky), zimních turnajů ve stolním tenise, turnaje v minikopané, cyklokrosu s brannými prvky, běhu Citické stávky na 25 km. Byly to také kulturní akce - velikonoční plesy a plesy TJ, po roce 1990 i obecní bály ve spolupráci s OÚ.Kromě toho oslavili 10 let činnosti TJ Sokol "Sportovním dnem" plným zábavy a urputných bojů hlavně v kopané.Ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádala TJ lékařské přednášky, turnaje a sportovní hry u příležitosti Dne dětí.

Dalšími akcemi byly např. pálení čarodějnic, večer pro manželky členů Jednoty, zájezd na utkání I. ligy do Prahy, výjezd na turnajdo Horažďovic. TJ Sokol se také podílela na setkání rodáků dne 22. a 23. června 1991

Celtic Citice A

Ačkoliv se mužstvo umístilo v sezóně 2006/2007 krajské soutěže na 3. místě v tabulce, nepodařilo se pro sezónu 2007/2008 sestavit kádr hráčů a oddíl ze soutěže odstoupil. Pro následující sezónu 2008/2009 se situace opakovala a tak několik hráčů Celticu Citice A přešlo do týmu Sokolu Citice, který postoupil v krajské soutěži do I.A třídy a část hráčů přešla do Celticu B, který se tímto stal Celticem Citice A 

AC Hlavno

Zdokumentovaná historie fotbalového týmu začíná sezónou 1998/1999 a končí sezónou 2011/2012
V každém kolektivu musí být vůdčí osobnost, která ostatní stmelí a motivuje. Tímto člověkem zcela nepochybně byl Jan Vetchý starší.
Jenže i jemu přibývaly roky, změnil zaměstnání a času, který věnoval fotbalu ubývalo. Bohužel se nenašel nikdo, kdo by po něm převzal vedení oddílu. Hráči se nedokázali ani sejít k odehrání utkání a tak v polovině sezóny 2011/2012 oddíl odstoupil ze soutěže II. třídy okresního přeboru.
Do soutěže 2012/2013 se oddíl už nepřihlásil a tak vlastně AC Hlavno definitivně zaniklo.