Drobečková navigace

Úvod > Obec > Diskuzní fórum

Diskuzní fórum

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 1. 10. 2019 11:23
  Vladimíra Bubnová
  Rostlinný odpad

  Dobrý den pane starosto, mám dilema. Může se odkládat tráva a jiný rostlinný odpad na skládku pod zastávkou i když je tam nová závora a žádné informační cedule ? Jezdím s kolečkem až nakonec staré silnice na Bukovany, ale viděla jsem , že ostatní sousedé to vozí pod zastávku. Tak nevím, zda mám dále sportovat s plným kolečkem? Děkuji za odpověď .V.B.


 • 2. 10. 2019 16:39
  Václav Mach
  Re: Rostlinný odpad

  Dobrý den, vážená paní Bubnová,
  děkuji Vám za dotaz.
  Obě místa, která uvádíte, jsou stále určená k ukládání biologického odpadu rostlinného původu z údržby zeleně a zahrad na území obce. Zítra provedeme kontrolu označení určených míst a v případě zjištění nedostatků, tyto odstraníme.
  K posunutí závory o cca 10 m došlo proto, že někteří spoluobčané naváželi na obecní pozemek kolem závory nevhodný odpad a to i za pomoci mechanizace.
  Vím o tom, že projet u zastávky pod závorou s naloženým bioodpadem na kolečku není ideální, ale dosud to tak bylo nastavené a tak jsem neuvažoval o změně.
  Pěkný den
  Václav Mach, starosta


 • 25. 9. 2019 16:13
  Jana Třísková
  Kontejner na sběr jedlých olejů a tuků

  Dobrý den, mám dotaz, zda obec uvažuje o pořízení kontejnerů na sběr jedlých olejů a tuků?


 • 25. 9. 2019 20:37
  Viktor Marek
  Re: Kontejner na sběr jedlých olejů a tuků

  Ahoj Jano

  Kontejner na stolní oleje je u č.p. 49 (pan Šlechta - kočárky) na staré Bukovanské.

  Viktor


 • 26. 9. 2019 20:23
  Jana Třísková
  Re: Kontejner na sběr jedlých olejů a tuků

  Viktor díky za info, vůbec js3m o tom nevěděla ????????


 • 24. 9. 2019 12:10
  Karla Kohoutová
  Nové album "uvnitř" stránek

  Dobrý den,
  byly přidány fotografie z květnové akce Odpoledne s Kolibříkem. Album naleznete v záložce Kolibřík z.s.
  Zároveň mám dotaz na správce stránek, zda by nestálo za zvážení mít na první stránce webu obce Aktuality (případně nové Aktuálně) koncipované tak, aby návštěvník webu hned viděl, co je na stránkách nové (ať u sportovců, u dalších spolků, na obecní části atd.) a nemusel proklikávat vše, jestli náhodou někde něco ... :)
  Děkuji a přeji hezký den


 • 24. 9. 2019 12:42
  Kolibřík, z.s.
  Procházka pohádkovou říší 2019

  Byly nahrány fotografie z akce Procházka pohádkovou říší 2019, v sekci Kolibřík z.s.


 • 24. 9. 2019 15:50
  Václav Mach
  Re: Nové album "uvnitř" stránek

  Ahoj Kajčo,
  děkujeme za přidání fotografií z květnové akce Odpoledne s Kolibříkem a akce Procházka pohádkovou říší 2019.
  V současnosti se nechystáme měnit vzhled stránek, jelikož se nám jeví jako přehledné.
  Pěkný den.
  Václav Mach, starosta


 • 30. 8. 2019 13:31
  Sylva Nová
  Čipování psů

  Dobrý den.
  Každý rok je tady očkování, což je super a moc za to děkuji. A tak mě napadlo jestli by obec nemohla zařídit i čipová psů. Děkuji a přeji pěkný den


 • 4. 9. 2019 11:18
  Václav Mach
  Re: Čipování psů

  Dobrý den paní Nová,
  děkuji za dotaz. Než na něj však odpovím, dovolím si zde napsat, že jsou vaše dotazy vždy slušné, věcné a smysluplné, ale mám pochybnosti o skutečně existující Sylvě Nové v Citicích. Myslím si, že se dotazujete pod pseudonymem a to mi nepřipadá korektní. Pokud se mýlím, tak Vás velice rád navštívím, poznám a samozřejmě omluvím.

  Nyní k Vašemu dotazu. Bohužel veterinář, který provádí povinné očkování psů proti vzteklině v obci Citice, nemůže z důvodu nezbytné administrativy spojené s povinným čipováním psů tuto činnost vykonávat v terénu a tudíž je potřeba kvůli čipování navštívit veterinární ordinaci.


  Pěkný den.
  Václav Mach, starosta


 • 6. 9. 2019 18:39
  Sylva Nová
  Re: Čipování psů

  Vážený pane starosto, máte pravdu, nejmenuji se Sylva Nová, je to skutečně pseudonym a to jen z toho důvodu, aby na mě naši spoluobčané nekoukali jak na blázna, že mám pořád nějaké dotazy. I když Vaše slova "chvály" mě těší. Tímto se Vám omlouvám a s mými dotazy Vás už nadále nebudu zatěžovat a okrádat o čas.
  Přeji hezký den


 • 12. 6. 2019 17:55
  Sylva Nová
  Den dětí

  Dobrý den pane starosto.
  Chtěla bych se zeptat, kdy nebo kde budou zveřejněny fotky z dětského dne.
  Děkuji a přeji hezký den


 • 17. 6. 2019 18:01
  Václav Mach
  Re: Den dětí

  Dobrý den, vážená paní Nová, vážení spoluobčané,

  za kolektiv OÚ Citice přijměte prosím naší omluvu za pozdní vložení fotografií z dětského dne v Citicích. S přibývající nezbytnou administrativou spojenou s chodem úřadu se nám nedostává času nazbyt a pracovali jsme na jiných prioritnějších věcech.

  Pěkný den.

  Václav Mach, starosta


 • 25. 6. 2019 12:07

  Komentář byl cenzurován moderátorem.


 • 31. 5. 2019 23:07
  albert
  bolševník

  dobrý den, po vesnici nám narůstá bolševník...kdy s tím obec něco udělá ?než se to zcela přemnoží i do našich zahrad....je přece vydáno nařízení KU o invazních druzích.....


 • 3. 6. 2019 17:07
  Václav Mach - Moderátor
  Re: bolševník

  Vážený pane Alberte,

  děkujeme Vám za upozornění. Přemýšlím, zda na tento příspěvek reagovat, jelikož není pro svou anonymitu v souladu s pravidly diskuzního fóra. Snad je to nedopatřením a příště vložíte příspěvek pod svým celým jménem. Také doufám, že nejste ze společnosti, která vloni ošetřovala invazivní rostliny pro Obec Citice a já jsem se s Vámi nedohodl na další spolupráci.

  Dovolujeme si Vás a občany ujistit, že také v oblasti péče o pozemky děláme, co je v našich silách.
  Důkazem toho je i vytvoření nového pracovního místa, poctivě pracujícího vedoucího „citických technických služeb“.

  Stručně k
  1. základu předmětné legislativy
  a) § 1013 zákona 89/2012, občanského zákoníku: „§ 1013_(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“,
  b) § 3 zákona 236/2004 Sb., o rostlinolékařské péči: „Základní povinnosti fyzických a právnických osob
  (1) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni
  a) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat,
  b) používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, pomocné prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí.
  (2) Fyzické a právnické osoby, které jsou povinny plnit povinnosti uložené jim tímto zákonem, jsou povinny plnit v oblasti rostlinolékařské péče také úkoly vyplývající pro ně z přímo použitelných právních předpisů Evropské unie.“,

  2. projektu Karlovarského kraje („Kraj“) „Omezení výskytu invazních rostlin“, který asi máte na mysli:
  a) zde je odkaz na vyhodnocení projektu Krajem http://www.kr-karlovarsky.cz/projekty-KK/Stranky/ukoncene-projekty/omezeni_IR.aspx a zde odkaz přímo na web projektu http://www.kr-karlovarsky.cz/apdm/invaznirostliny/index.html ,
  b) projekt se týkal, resp. týká, protože je až do r. 2025 v období tzv. udržitelnosti, bolševníku velkolepého, všech druhů křídlatek a netýkavky žláznaté,
  c) Kraj, co do rozsahu, především na pozemcích jiných vlastníků prováděl opatření, jejichž cílem mělo být snížení výskytu uvedených rostlin, tedy tuto činnost vykonával za vlastníky pozemků,

  3. naší odpovědi:
  a) jak jsem výše uvedl, snažíme se, seč dokážeme, aby občané byli spokojeni a nemuseli zásadně omezovat svůj pohyb mimo své obydlí,
  b) předem všem děkujeme za upozornění konkrétní, tedy kde přesně se invazní rostlina či její ložisko vyskytují,
  c) ač neradi, žádáme občany, aby se vyvarovali přímého fyzického kontaktu s uvedenými rostlinami,
  d) děkujeme všem občanům za trpělivost s vypořádáváním našich nedostatků, o kterých převážně víme, ale na jejichž řešení právě nemáme prostředky (personál, finance, příhodný čas).
  Vždy, jakmile nám to okolnosti umožní, nedostatky řešíme. Stejně tomu bude i v záležitosti, na kterou upozorňujete,
  e) i zde připomínáme, že vítáme každý občanský projev ochoty pomoci, a to z naší strany i za odměnu získanou převážně formou DPČ nebo DPP.
  Máte-li tedy chuť, čas a možnost přispět k řešení záležitosti, rádi s Vámi probereme detaily případné spolupráce a prosíme, vejděte s námi do osobního kontaktu,
  f) pokud máte na mysli jiné nařízení Kraje, a ne námi zmíněný projekt, předem Vám děkujeme za upřesnění.

  Pěkný den, Václav Mach


 • 30. 5. 2019 17:28
  Lucie Bubeníčková
  Dětské hřiště

  Chtěla bych se zeptat jestli je nutné aby se zamykalo dětské hřiště ?Myslím si že je to zbytečné a hlavně někteří lidé tam jdou například až kolem 17té hodiny a kolikrat se stalo že už bylo zamčené...Hezký den


 • 1. 6. 2019 14:03
  Sylva
  Re: Dětské hřiště

  Paní Bubeníčková
  Koukám, že Vám se pořád něco nelíbí...
  Myslím, že zamykání dětského hřiště je v pořádku, kdyby se nezamykalo a v noci tam chodila místní mládež a hřiště by ničili, tak zase budete brečet, že je hřiště rozbité a aby se zamykalo...
  Hezký den


 • 2. 6. 2019 13:27
  Lucie Bubeníčková
  Re: Dětské hřiště

  Pani Sylvo pište celé jméno když už něco komentujete ..Myslím že Vy tu nejste od hodnocení komu se co líbí a tato diskuze je od toho aby lidé napsali své názory.Místní mládež určitě umí přelézt metr a půl vysoký plot takže kdyby chtěli něco ničit už dávno by to udělali.Děti si tam jdou hrát a když se zamkne v 5 hodin tak nechtějí zvonit a poslouchat že už je zamčené a hotovo.A bacha na slova Já určitě brečet kvůli zničeném hřišti nebudu to už je v dezolátním stavu nějaký čas a řeka slz tu neteče!


 • 3. 6. 2019 16:47
  Václav Mach - Moderátor
  Re: Dětské hřiště

  Dobrý den vážení spoluobčané, ahoj Lucko,
  hřiště bude zamykáno správcem dle provozního řádu, nyní tedy ve 20:00 hodin. O letních prázdninách bude prodloužena provozní doba do 21:00 hodin. Provozní řád bude vyvěšen na dětském hřišti k seznámení.
  Pěkný den.
  Václav Mach, starosta


 • 24. 5. 2019 11:12
  Petr Beránek
  Místa zblízka - stručně o procházkách po Citi

  Vážení spoluobčané,

  jak např. z CIHLY 1/2019 víte, naši obec, resp. sídla Citice a Hlavno jsme přihlásili do projektu "Místa zblízka" (www.mistazblizka.cz). Jde o součást snahy využít náš potenciál lidský a místa co nejefektivněji. Cíl: lepší život všech věkových kategorií a jejich důstojná spolupráce.

  V pondělí 20. jsme s Ivou (koordinátorkou projektu), Kristýnou (architektkou) a Albertem (geobotanikem) prošli vytipovanými místy v Citicích a v úterý 21.5.2019 v Hlavně.
  Měli jsme příležitost vnímat známá místa jinak než "všedně". My jsme naslouchali výše uvedených odborníků a oni nám. Jim jsme řekli, co jsme chtěli, a od nich jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Výměnu informací a možnosti navštívených míst lidé z projektu "Místa zblízka" zpracují a nám všem předloží koncem července návrhy na změny, věříme, k lepšímu.
  Děkujeme (vedení obce) všem účastníkům, kteří snad nebyli zklamáni.

  Má-li podnět pro změnu veřejných prostranství kdokoli, kdo nebyl na procházkách, nechť ho v co nejsrozumitelnější podobě předá dámám na obecním úřadu. Tutéž možnost samozřejmě mají i účastníci procházek, které něco napadlo později.

  Další fází budou dvě zmíněná setkání s vámi. Kdo bude chtít a moci, bude vítán 29.7.2019 od 15:00 v zasedací místnosti obecního úřadu v Citicích a 30.7.2019 od 15:00 v hospodě v Hlavně. Dostaví-li hlavenští do Citic a citičtí do Hlavna, jenom dobře.

  Ze setkání a diskusí na nich vzejde nemálo podnětného a využitelného. Nebudeme vše měnit hned. Něco nezměníme vůbec, jen poukážeme na možnost jiného nahlížení. Budeme postupovat systematicky. Mnohé z Vás budeme oslovovat prosbou o spolupráci a věříme, že nedostaneme košem. Vítáme Vaši spontánní dobrovolnost, za kterou se, prosím, nestyďte. Kecalové a kritici byli, jsou a budou. Přestaneme se kvůli nim snažit?

  Děkuji Vám za pozornost.

  Pěkný den, Petr Beránek, místostarosta
 • 21. 5. 2019 17:21
  Lucie Bubeníčková
  Retardery

  Vážený pane Starosto
  Mockrát děkuji za retardery u paneláku.Teď tu konečně někteří nebudou jezdit jako na závodní dráze. Super ????


 • 20. 5. 2019 23:14
  Kolibřík, z.s.
  Procházka pohádkovou říší

  Dobrý den, zbývá posledních 30 volných míst na Procházku pohádkovou říší 8. června 2019. Chceme upozornit, že bez objednání se řádně akce nelze zúčastnit a máme poslední volná místa. Pokud někdo nezaznamenal tištěný plakát, SMS výzvu info kanálem, výzvu zde na webu, třeba si všimne této zprávy. Citičáci měli při přihlašování týden přihlašování jen pro ně, nyní je otevřeno veřejné přihlašování a za jediný den jsou skoro všechna místa obsazena (250 dětí). Pokud jste si rozmýšleli objednávku svých dětí, vnoučat, pak máte nejvyšší čas. Přejeme krásné dny a těší nás váš zájem. KK, MB, JK


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů